Driftsforstyrelser.

 

Som meddelt neden stående skal vi nu i gang med et større vedligeholdelses arbejde, for om kobling til det midlertidige vandværk vil vandforsyningen fra Felsted Vandværk være afbrudt  På onsdag d. 27.04.2022 fra kl. 19.00 til ca. 23.00.

På grund af et større planlagt vedligeholdelses arbejde har Vandværket lejet et mobilt vandværk. Dette værk er under indkøring og vil blive sat i drift når vandprøverne lever op til gældende krav,  der vil i forbindelse med omkoblingen  være en afbrydelse af vandforsyningen med en varighed på ca. 3 timer, tidspunktet er endnu ikke kendt.