Generalforsamling

Den årlige ordinære generalforsamling afholdes tirsdag d. 27. februar kl. 19,30i felsted Forsamlingslokaler.Dagsorden i følge vedtægterne.