Kontakt

Ved ledningsbrud, driftsforstyrrelser og andre hastende henvendelser kan en af nedenstående kontaktes:

Formand
Kjeld Jessen Mobil: 29 79 20 11

Kasserer
Ib Andersen Tlf. 74 68 58 66 Mobil: 25 54 84 23

Spørgsmål vedr. udskiftede vandmålere: Kontakt Ib Andersen

Medlemmer af bestyrelsen:

Formand:
Kjeld Jessen Tværgade 1B Felsted 6200 Aabenraa Mobil: 29792011 email: kjeldjessen@c.dk

Kasserer:

Ib Andersen Højtoften 30 Felsted 6200 Aabenraa Tlf. 74685866 Mobil: 25548423 email: felsted.vand@gmail.com

Bestyrelsesmedlemmer:

Henning Christiansen Gråstenvej 33 B Felsted 6200 Aabenraa Tlf: 74685890 Mobil: 21755891
Hans W. Jessen Møllevej 10 Felsted 6200 Aabenraa Telf. 25601127
Kjeld Eskildsen Gråstenvej 28 Felsted 6200 Aabenraa Tlf. 26808261

Suppleant:
Rasmus Andresen Havretoften 10 Felsted 6200 Aabenraa telf. 22830621

Revisor:
Erling Nissen Nygade 15 Felsted 6200 Aabenraa
Theor Brand Højtoften 20 Felsted 6200 Aabenraa

Revisorsuppleant:
Søren Byskov Nielsen Bøgholmvej 6 Felsted 6200 Aabenraa