Kontakt

Ved ledningsbrud, driftsforstyrrelser og andre hastende henvendelser kan en af nedenstående kontaktes:

Formand / Driftsansvarlig
Kjeld Jessen Mobil: 29 79 20 11

Bestyrelsesmedlem
Henning Christiansen tlf. 21755891

Spørgsmål vedr. udskiftede vandmålere og afregning / regninger:

Kontakt Midt Regnskab tlf. 21224880  mail: kontakt@midtregnskab.dk

Medlemmer af bestyrelsen:

Formand:
Kjeld Jessen Tværgade 1B Felsted 6200 Aabenraa Mobil: 29792011 email: kjeldjessen@c.dk

Kasserer: Marianne Christiansen tlf. 20945890 mail: felsted.vand@gmail.dk

Bestyrelsesmedlemmer
Ib Andersen Højtoften 30 Felsted 6200 Aabenraa Tlf: 25548423
Henning Christiansen Gråstenvej 33 B Felsted 6200 Aabenraa Tlf: 21755891
Hans W. Jessen Møllevej 10 Felsted 6200 Aabenraa Telf. 25601127
Kjeld Eskildsen Gråstenvej 28 Felsted 6200 Aabenraa Tlf. 26808261

Suppleant:
Rasmus Andresen Havretoften 10 Felsted 6200 Aabenraa telf. 22830621

Revisor:
Erling Nissen Nygade 15 Felsted 6200 Aabenraa
Theor Brand Højtoften 20 Felsted 6200 Aabenraa

Revisorsuppleant:
Søren Byskov Nielsen Bøgholmvej 6 Felsted 6200 Aabenraa