Analyserapport

Vedr. Pesticidet Chloridazon som har været meget omtalt i pressen, viser prøven der er taget d. 11.09.17. at der ikke er spor af dette pesticid i vores vand.

Analysen viser at alle relevante grænseværdier er overholdt. vi kan derfor konstantere at vandet opfylder kravene til rent drikkevand i Danmark.