Ny forbruger

Ved tilslutninger af nybyggeri til Felsted Vandværk gælder nedenstående forretningsgang: Husk at der skal monteres vandmåler for måling af forbrug, under nybyggeri. Det er bygherrens ansvar at holde jordskydeventilen (stophanen) synlig og tilgængelig,også efter at grunden er planeret og haven er anlagt. Oplysningerne kan enten sendes pr. brev eller pr. mail til: Felsted Vandværk V. Formand Kjeld Jessen Tværgade 1B Felsted 6200 Aabenraa Tlf. 29792011 E-mail: kjeldjessen@c.dk Eller Felsted Vandværk V. Kasserer Ib Andersen Højtoften 30 Felsted 6200 Aabenraa tlf. 74685866 E-mail andersenib33@gmail.com

Vandmåleren skal placeres i et frostfrit rum inde i bygningen, Måleren skal være let tilgængelig for udskiftning, med mulighed for at placere en spand under til opsamling af det vand der spildes ved udskiftning. Der skal i forbindelse med måleren monteres en kontrollerbar kontraventil..

Ved tilslutning af eksisterende bebyggelse inden for Vandværkets forsynings område:

Kontakt: Formand Kjeld Jessen, Tværgade 1B Felsted, tlf. 29792011, e-mail: kjeldjessen@c.dk Eller Kasserer Ib Andersen, Højtoften 30 Felsted, tlf. 74685866, e-mail:andersenib33@gmail.com